H A _ R E M É N Y T E L E N N E K _ T Ű N I K _ I S...

BLOG QUIJOTE

ÚJ NÉPVÁNDORLÁS

Feltartóztathatatlan vagy még megállítható?

2020. május 22. - Blog Quijote

2019. november 01.

Egyes konteók és apokaliptikus víziók szerint az iszlám világuralomra tör. Ezt a célt (a szakértők szerint teljesen tévesen) a Korán egyes kiragadott passzusaiból vezetik le, és e célnak tulajdonítják a bevándorlást és a magas szülési rátát, hogy majdan -- ha kellően megerősödtek -- nyílt harcban irtsák ki a fehér férfiakat. (A lányokat-asszonyokat további szaporodásukra használják, a gyerekekből pedig janicsárokat nevelnek.) Mindezt megelőzendő a "keresztény fehéreknek" vagy bármi áron meg kell akadályozniuk a bevándorlást, vagy tömegesen fegyvert kell ragadniuk, mert a vallási-faji háború az egyik oldal gyökeres kipusztításáig fog tartani.

Ezek az állítások alapvetően helytelenek, már a kiinduló pontjuk is hamis és torz. Ami a bevándorlókat illeti, két dolgot egész biztosan leszögezhetünk:

1.) Nem azért indulnak neki a világnak, mert muszlimok (hogy mégis miért, azt lentebb igyekszem megvilágítani).

2.) Az a tömeg, amely Európába érkezett vagy éppen ide tart, elenyésző mennyiség ahhoz képest, ami várható, s ami akkor már bizony megállíthatatlan lesz.

A modern kori európai (be)vándorlás nem új keletű dolog: törökök, délszlávok, románok, lengyelek évtizedekkel ezelőtt is már tömegesen költöztek a sokkal gazdagabb (Nyugat-)Németországba, a Benelux-államokba, Skandináviába; Nagy-Britannia és Franciaország pedig a fentiek mellett bőséggel fogadott be a volt gyarmataikról származó embereket. E bevándorlók többsége kifejezetten gazdasági céllal kerekedett útnak: a legalantasabb munkával is jóval többet kerestek, mint otthon. A jelenség a befogadó országok számára sem jelentett túl sok és túl nagy problémát, hiszen voltak üres munkahelyek, amelyek felszívták a nem túl népes bevándorló sereget. (Ez persze nem jelenti, hogy semmiféle probléma nem volt, hiszen eltérő nyelvek, hagyományok, kulturális normák találkoztak, sőt olykor ütköztek.)

A bevándorlást ma is, most is az esetek elsöprő többségében a jobb élet reménye ösztönzi. Ali nem azért indul el Afganisztánból vagy Észak-Afrikából, mert muzulmán világuralmat akar, hanem azért, mert látta-hallotta, hogy mondjuk Németországban milyen munkáért mekkora fizetés jár, hogy ott az embereknek bőségesen megvan a mindennapi betevőjük, tisztes ruhákban járnak, autóval közlekednek, s hogy a munkanélküli segély is többszöröse a jelenlegi, nyomorúságos jövedelmének. És ő is szeretne jól élni, a gyerekének szebb jövőt biztosítani. 

 

 

 

 

 

 

A baj ott van, hogy ma már sokszorosa érkezik a befogadó országokba annak, akiket munkához tudnának juttatni, ráadásul az iskolázatlan, szakképzetlen, nyelvet nem tudó tömegre még annyi szükség sincs, mint korábban. Ebből aztán következik egy sor nagyon súlyos probléma: a kirekesztettség, a reménytelenség, a radikalizálódás, a bűnözésre és-vagy erőszakra való hajlam, az integráció helyett a saját hagyományok merev követése, ... és a másik oldalról: félelem, xenofóbia, elzárkózás, gyűlölködés, és -- szintén -- erőszak.  Hozzá kell tegyem, hogy a befogadó országok némely vezetője csak olajat önt a tűzre, amikor "politikailag korrekt" akar lenni, és mondjuk karácsony helyett "télünnepet" tart a köztereken és iskolákban.

Egyáltalán nem mellesleg két fontos tény:

## a tömeges bevándorlást sokan igyekeznek kihasználni a maguk illegális céljaira: az embercsempészektől kezdve, a bűnbandákon át, a terrorista szervezetekig. De erről nem a bevándorlók tehetnek, a rajtuk élősködő, köztük megbúvó "rosszak" kiszűrése rendészeti, katonai, titkosszolgálati kérdés.Hogy a humanitárius segítséget nyújtó civileket pedig némelyek összemossák a bűnözőkkel, az a gátlástalan politikusokat és szakértőket jellemzi, nem az NGO-kat.

## arról sem lehet megfeledkezni, hogy a ma (okkal-joggal) terroristának tartott szervezetek nagy részét a "keresztény fehérek" pénzelték és látták el fegyverekkel és katonai tanácsadókkal, kiképzőkkel, mint sok más szervezet mellett a tán legismertebb Al-Kaidát is.

Teljesen igazuk van azoknak, akik szerint a bevándorlással kapcsolatos egyre súlyosabb gondokat a helybe vitt segítséggel lehetne kezelni. De akkor tessék valóban segíteni! Ami ma segítség címén zajlik, az nem enyhíti, hanem tetézi a bajt! Vegyünk néhány példát:

  • államok, nemzetközi szervezetek pénzbeli adományokkal igyekeznek enyhíteni pl. Fekete-Afrika néhány országának nyomorát, de ezeknek a pénzeknek csak töredékejut el az érintettekhez: a helyi kormány és a regionális vezetők kezén eltűnik a pénz zöme.
  • államok, nemzetközi szervezetek, gazdasági szövetségek finanszírozásával élelmiszereket, gyógyszereket juttatnak a rászoruló országoknak, de a termékek eleve drasztikusan túlárazottak és-vagy lejárt szavatosságúak.
  • államok, gazdasági szövetségek, nagyvállalatok hatalmas összegekkel támogatják a harmadik világban azokat a politikai pártokat, rezsimeket, amelyek aztán gátlástalanul kiszolgálják a "gyarmatosítók" érdekeit.
  • a helyi kormányzat, rezsim, junta nem gátolja, hanem ösztönzia környezetpusztítást, erdőirtást, folyók elterelését, ásványi kincsek kiárusítását. Mindezt gyakorta nem is saját nevében teszi, hanem félkatonai bandák révén, amelyek polgárháborús cselekményeket, népirtást követnek el, rablást, erőszakot és gyermekkatonákat (!) alkalmazva.
  • a nagyvállalatok "munkahely-teremtése" is csak konzerválja a nyomort: elavult technológiák, egészségtelen, balesetveszélyes munkakörülmények, éhbér, gyermekmunka, napi 12-14 órás munkaidő,...
  • a nagyvállalatok kihasználják a harmadik világ enyhébb (vagy nem is létező) jogi szabályozását: vegyszereket, rákkeltő anyagokat engednek a folyókba, embereken végeznek gyógyszer-kísérleteket, alvállalkozóiknál elnézik a rabszolgaságot és-vagy a bér-rabszolgaságot.

 

És ha még ez mind nem lenne elég, akkor itt a klímaváltozás (amit csak néhány agyalágyult politikus nyilvánít médiacirkusznak): ha ez így megy tovább, akkor pár éven belül a tengerek szintemelkedése miatt óriási területek, többek közt egész szigetek fognak víz alá kerülni, másutt pedig a fokozódó hőség miatt válik sivatagossá a ma még termő föld. A képlet nagyon egyszerű:

mérhetetlen nyomor + klímakatasztrófa = több százmillió menekült!

(Csak halkan jegyzem meg, hogy akik majdan szülőföldjük elhagyására kényszerülnek, azok között lesznek a "rettegett" muszlimok mellett buddhisták, hinduk, sintoisták és bizony keresztények is: csak hogy világos legyen: nem vallásháború kezdődik. Aki pedig állandóan a keresztény kultúrát emlegeti, nem árt, ha tudja: az Afrika vagy Dél-Amerika nyomortelepein élő keresztények még a valláson belül is komoly különbségeket mutatnak európai hit-testvéreikhez képest, hát még a kultúra és a hagyományok egyéb területein.)

Ma már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy ezen a képleten változtassunk valamit. Az egyenletet aligha oldja meg, ha még magasabbra építünk kerítéseket, vagy ha minden "keresztény fehér" embernek fegyvert adunk a kezébe.

Be kell látnunk, hogy a felelősség a világ szegényebb felén élők helyzetéért bizony a fejlett országokat terheli, amelyek csak olcsó munkaerőt, sok esetben állati sorban tartott rabszolgát láttak az emberekben; amelyek gyakorlatilag elrabolták természeti és ásványi kincseiket; amelyek nem vitték el hozzájuk a civilizáció áldásait, nem biztosítottak tisztes oktatást és egészségügyet, ...  Ráadásul, ha a történelmet nézzük, ennél sokkal szégyenletesebb dolgok is tapadnak a "keresztény fehérek" kezéhez, hogy mást ne mondjak, teljes kontinensek (Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália) őslakosainak kíméletlen lemészárlása...

A megoldás tulajdonképpen -- ha az okokat feltártuk -- szinte magától adódik: egyrészt a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb klímavédelmi programokra, másrészt a harmadik világ lakóinak felemelkedésére szolgáló valódi segélyezésre van szükség. Oktatásra, tényleges és 21. századi munkahelyek teremtésére, a korrupt tisztviselők és profitéhes vállalkozások félresöprésére, százezernyi Albert Schweizer-re és Teréz anyára, közös gondolkodásra, megbékélésre.

Meglehet, mindez utópisztikusan hangzik és a jelen világban megvalósíthatatlan. Ez esetben csak annyi fog történni, hogy a történelem megismétli önmagát: a népvándorlás teljesen átrendezi az ismert világot.